Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHẢN ỨNG DỊ THỂ

phản ứng trong đó các chất tham gia ở các pha khác nhau và xảy ra trên bề mặt phân chia các pha này. Vd.

CO2 (khí) + CaO (rắn) = CaCO3.