Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHẢN ỨNG BẬC KHÔNG

phản ứng mà tốc độ không phụ thuộc vào nồng độ của các chất phản ứng. Vd. một số phản ứng quang hoá, một số phản ứng xúc tác dị thể, vv.