Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NHIỆT HOÁ HỌC

lĩnh vực hoá học; là phần hoá lí nói chung và phần hoá nhiệt động học nói riêng- nghiên cứu hiệu ứng nhiệt của các quá trình như phản ứng hoá học, quá trình hoà tan, sonvat hoá, hấp phụ, vv. NHH cũng được áp dụng trong việc xác định năng lượng liên kết hoá học, nhiệt dung của các đơn chất và hợp chất, entanpi và entropi của các chất và của hệ hoá lí, cũng như sự phụ thuộc các đại lượng ấy vào nhiệt độ. NHH có ý nghĩa to lớn đối với nhiều ngành kĩ thuật (năng lượng, luyện kim, vv.). Những số liệu và các định luật của NHH được sử dụng để thiết lập cân bằng nhiệt của các quá trình công nghệ, nghiên cứu nhiệt trị của nhiên liệu, lập quan hệ giữa các đặc tính năng lượng của các chất, các dung dịch và thành phần của chúng. Cơ sở lí thuyết của NHH là áp dụng nguyên lí I của nhiệt động học vào hoá học thể hiện qua định luật Hexơ (Hess) và định luật Kiêchôp (Kirchhoff). Người có công đặt nền móng cho NHH là nhà bác học Pháp Bectơlô (P. E. M. Berthelot).