Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NHIỆT HẤP PHỤ

nhiệt toả ra trong quá trình hấp phụ vật lí hay hoá học. Vd. NHP của khí acgon trên muội graphit là 2,70 kcal/mol.

Giá trị của NHP phụ thuộc vào bản chất của quá trình hấp phụ; NHP trong hấp phụ vật lí (ví dụ trên) có giá trị bé hơn nhiều so với NHP trong hấp phụ hoá học.