Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NHIỆT GIAI XENXIUT

(cg. thang Xenxiut, thang nhiệt độ Xenxiut), thang nhiệt độ bách phân, kí hiệu oC; thang nhiệt độ quy ước ở áp suất khí quyển 1 atm, nhiệt độ của nước đá đang tan là 0oC và nhiệt độ của hơi nước sôi là 100oC; một phần trăm khoảng chênh lệch giữa hai nhiệt độ này là một độ Xenxiut (1oC). NGX do nhà vật lí Thuỵ Điển Xenxiut (A. Celsius) đề ra năm 1724, được sử dụng phổ biến hiện nay.