Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NHIỆT GIAI FARENHAI

(cg. thang Farenhai, thang nhiệt độ Farenhai), thang nhiệt độ quy định điểm sôi của nước là 212oF và điểm kết tinh của nước (thành nước đá) là 32oF. Nhiệt độ theo thang này (oF) quy ra nhiệt độ theo thang Xenxiut (Celsius) (oC) theo công thức:

            t(oC) = 5/9 [t (oF) - 32]

NGF do nhà vật lí Đức Farenhai (D. G. Fahrenheit; 1686 - 1736) đề ra năm 1724, hiện vẫn còn dùng ở các nước khối Anh - Mĩ.