Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NHIỆT CHUYỂN PHA

nhiệt lượng toả ra hoặc hấp thụ bởi một đơn vị khối lượng một chất, khi chuyển pha. NCP là đặc trưng của các chuyển pha loại một, vd. nhiệt nóng chảy, nhiệt bay hơi. Xt. Chuyển pha.