Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NHIỆT CHÁY

(cg. thiêu nhiệt), hiệu ứng nhiệt (DH) của phản ứng đốt cháy hoàn toàn 1 mol chất khảo sát bằng oxi phân tử để tạo thành các sản phẩm ở dạng bền vững nhất ở điều kiện tiêu chuẩn. Vd. NC của khí metan (CH4) là DH = -213,80 kcal/mol.