Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NATRI HEXAFLOSILICAT

 (A. sodium hexasilicofluoride), Na2SiF6. Bột tinh thể, màu trắng, ít tan trong nước. Là sản phẩm phụ trong công nghiệp sản xuất supe photphat. Dùng làm thuốc sát trùng, thuốc trừ sâu, vv.