Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NGUYÊN TỐ SIÊU URANI

 những nguyên tố hoá học phóng xạ xếp sau urani, ở cuối bảng tuần hoàn các nguyên tố, có số thứ tự Z 93. Đã biết 19 NTSU. Tất cả đều được tổng hợp bằng các phản ứng hạt nhân. Có rất ít trong thiên nhiên do tốc độ phân rã phóng xạ của các NTSU tương đối cao nên không tồn tại một lượng đáng kể NTSU nào trong vỏ Trái Đất. Trong các khoáng vật tự nhiên, chỉ tìm thấy những lượng vô cùng nhỏ neptuni và plutoni. Các NTSU đều không bền. Khi Z tăng thì chu kì bán rã (T1/2) của các đồng vị NTSU giảm: T1/2 của những NTSU được phát hiện sau cùng chỉ là từng giây hoặc phần của giây. NTSU sống lâu nhất là 244Pu có T1/2 khoảng 8.107 năm, có thể đã có trên Trái Đất từ thời điểm hình thành Trái Đất.