Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NƯỚC NGỌT

(cg. nước nhạt), nước không chứa NaCl; có độ khoáng hoá nhỏ hơn 1 g/l; tên gọi dùng để phân biệt với nước mặn có NaCl (nước biển).