Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NƯỚC CƯỜNG TOAN

(cg. cường thuỷ), hỗn hợp gồm 1 thể tích axit nitric đặc và 3 - 4 thể tích axit clohiđric đặc. Có tính oxi hoá mạnh; hoà tan được những kim loại khó tan nhất như vàng, platin, vốn không tan được trong hai axit trên khi dùng riêng rẽ.