Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NƯỚC CÁI

dung dịch còn lại sau quá trình kết tinh; vd. khi tinh chế muối ăn (NaCl) bằng cách hoà tan vào nước, lọc bỏ tạp chất, cô dung dịch, rồi để nguội, tinh thể NaCl lắng xuống được lọc tách riêng thì phần nước lọc được gọi là NC.