Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ÔXVAN V.

(Wilhelm Ostwald; 1853 - 1932), nhà hoá học Đức. Nghiên cứu trong lĩnh vực xúc tác và chất điện li. Áp dụng định luật tác dụng khối lượng, nghiên cứu sự ion hoá chất điện li (1888). Hoàn thiện và đưa vào sản xuất axit nitric ở quy mô công nghiệp bằng phương pháp oxi hoá xúc tác amoniac (1907). Giải thưởng Nôben (1909).