Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ỐNG SINH HÀN

dụng cụ bằng thuỷ tinh hoặc kim loại gồm hai ống đặt lồng vào nhau: ở ống trong, hơi ngưng thành lỏng; ống ngoài bao lấy ống trong, ở đó có một dòng chất lỏng lạnh chảy ngược chiều với hơi ở ống trong. Chính nhờ chất lỏng lạnh này mà hơi ngưng thành lỏng ở ống trong. Tuỳ theo yêu cầu sử dụng, ÔSH có các hình dạng khác nhau: thẳng, bầu, ruột gà, vv.