Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
RÀO THẾ

 thế năng của hạt trong trường lực được nâng cao tương đối đột ngột (độ cao của RT) trong một phần hẹp trong không gian (độ rộng của RT). Hạt bị bao bọc xung quanh bởi RT gọi là hạt ở trong hố thế. RT cản trở chuyển động của hạt, nên hạt cần có năng lượng đủ lớn mới vượt qua được. Vd. một phân tử muốn tham gia phản ứng hoá học với một phân tử khác thì cần có năng lượng đủ lớn để vượt qua RT tương tác phân tử. Trong lí thuyết cổ điển, hạt có năng lượng toàn phần thấp hơn độ cao của RT thì không thể vượt qua nó, còn trong lí thuyết lượng tử, hạt có năng lượng toàn phần thấp hơn độ cao của RT vẫn có một xác suất nào đó “chui” qua được RT bằng hiệu ứng đường ngầm (xuyên hầm). Xt. Hiệu ứng xuyên hầm; Hố thế.