Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
RAMDI U.

(William Ramsay; 1852 - 1916), nhà hoá học Anh. Nghiên cứu chuyển động Brao (1879), tìm ra các nguyên tố acgon (1894), heli (1895), và các khí trơ khác trong không khí. Giải thưởng Nôben (1904).