Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NGỌC BORAC

 (A. borax beat), hạt cầu nhỏ trong và không màu do nung chảy một ít tinh thể borac trên một vòng platin nhỏ tạo nên. Nếu trộn NB với một ít muối thì NB sẽ nhuộm màu của ion kim loại của muối ấy. Dùng trong phân tích định tính để nhận biết kim loại. Vd. NB coban có màu xanh; NB mangan màu hồng.