Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
QUANG HOẠT

(cg. hiện tượng quay mặt phẳng phân cực) x. Tính quang hoạt.