Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
QUANG DI

(hiện tượng ánh sáng làm chuyển dịch các hạt siêu vi rắn hoặc lỏng trong môi trường khí (aeroxon). Người ta phân biệt: QD thuận, nếu hạt chuyển dịch ra xa nguồn sáng; QD nghịch, nếu hạt chuyển dịch về phía nguồn sáng.