Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHUN PHỦ KIM LOẠI

    quá trình tạo lớp kim loại rất mỏng trên bề mặt sản phẩm hoặc bán thành phẩm bằng kim loại hoặc phi kim để có những tính chất lí, hoá, cơ mong muốn, trang trí hoặc phục hồi bề mặt khuyết tật. Phân ra: phun phủ bằng ngọn lửa, hồ quang điện, phương pháp bột lỏng, hơi, plasma, laze, phát xạ ion. Bằng các phương pháp nêu trên đã tạo được lớp phủ niken (Ni), kẽm (Zn), nhôm (Al), bạc (Ag), crom (Cr), đồng (Cu), platin (Pt); lớp phủ hợp kim (thép, brom, vv.); lớp phủ hợp chất hoá học (silicua, borit, cacbit, oxit, vv.), lớp phủ phi kim loại (nhựa). Chiều dày lớp phun phủ tuỳ thuộc vào phương pháp tạo lớp phủ, chế độ phun phủ và tính chất yêu cầu.