Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
OXIHEMOGLOBIN

 (A. oxyhemoglobin), hemoglobin kết hợp với oxi; có vai trò chuyển oxi từ cơ quan hô hấp đến các mô; quyết định màu đỏ sáng của máu trong động mạch.