Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
OXI LỎNG

(tk. oxi kĩ thuật) x. Oxi kĩ thuật.