Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NGHỊCH ĐẢO

 sự chuyển hoá các hợp chất hữu cơ đồng phân từ dạng này sang dạng khác. Vd. NĐ cis - trans; NĐ đường đectrozơ (quay phải) sang đường levulozơ (quay trái). Nghiên cứu NĐ cho phép thiết lập và giải thích được nhiều cấu trúc không gian của phân tử chất hữu cơ.