Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ORTHO -, META -, PARA -

 (A. ortho-, meta-, para-), các tiền tố được dùng trong hoá học hữu cơ để chỉ vị trí tương đối của các nhóm thế trong vòng benzen. Trong hợp chất ortho-, hai nhóm thế ở vị trí 1, 2-; trong meta-, ở vị trí 1, 3-; trong para-, ở vị trí 1, 4-. Vd. 1, 2 - đimetylbenzen còn được gọi là orthoxilen (viết tắt là o - xilen). Các tiền tố ortho-meta- cũng được dùng trong hoá học vô cơ: axit có chứa lượng nước bình thường được gọi là axit ortho; axit chứa ít nước hơn là axit meta-; vd. H3PO4 (P2O5 + 3H2O = 2H3PO4) là axit orthophotphoric; HPO3 (P2O5 + H2O = 2HPO3) là axit metaphotphoric.