Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
OCTEN

 (A. octene; cg. octilen, caprilen), C8H16. Một nhóm anken có trong tinh dầu chanh: a) Octen - 1, CH3(CH2)5 CH = CH2 là chất lỏng không màu; khối lượng riêng (ở 20 oC) 0,7160 g/cm3, ts = 121 oC, tnc = -102 oC; chiết suất với tia D ở 20 oC là 1,4088; không tan trong nước, tan trong các dung môi hữu cơ; b) Octen - 2, CH3(CH2)4CH = CHCH3; c) Octen - 3, CH3(CH2)3CH = CHCH2CH3.