Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PEPTIT

(A. peptide), hợp chất thiên nhiên hay tổng hợp mà trong phân tử có chứa một số gốc axit amin; các gốc này kết hợp với nhau bằng các liên kết peptit (hay liên kết amit):

(công thức)

 Vd. một P gồm 3 gốc axit amin có dạng:

(công thức)

Tùy theo số gốc axit amin trong phân tử mà gọi đipeptit (chứa 2 gốc axit amin), tripeptit (3 gốc), polipeptit (nhiều gốc). Các P mạch hở luôn luôn có một nhóm amino tự do và một nhóm cacboxyl ở hai đầu mạch. Nhiều P thiên nhiên có hoạt tính sinh học như glutathion, gramixiđin, glucagon, vv.; có vị đặc biệt (đắng, ngọt) hoặc tác dụng độc. Có thể nhận biết P bằng cách thủy phân protein.