Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PAOLINH (QUY TẮC)

quy tắc xác định cách sắp xếp các phối trí đa diện khít nhau trong những tinh thể phức tạp: nếu chia hoá trị của ion dương cho số ion âm lân cận thì đối với mỗi ion âm, tổng của phần góp như thế từ các ion dương lân cận phải bằng hoá trị của nó. Quy tắc này biểu diễn đơn thuần sự cần thiết của tính trung hoà điện của cấu trúc. Quy tắc mang tên nhà hoá học Hoa Kì Paolinh L. C. (L. C. Pauling).