Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PAOLINH L. C.

(Linus Carl Pauling; 1901 - 94), nhà hoá học Hoa Kì. Nghiên cứu trong lĩnh vực ứng dụng cơ lượng tử vào hoá học; cấu trúc phân tử và liên kết hoá học. Một trong những người tích cực đấu tranh chống chiến tranh xâm lược của Mĩ ở Việt Nam. Giải thưởng Nôben về hoá học (1954), giải thưởng Nôben về hoà bình (1962), giải thưởng “Hoà bình quốc tế Lênin” (1970).

Paolinh L. C.