Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PAOLI (NGUYÊN LÍ)

(cg. nguyên lí loại trừ Paoli), một trong những nguyên lí cơ bản của cơ học lượng tử. Nội dung: trong hệ các hạt vi mô đồng nhất có spin bán nguyên (s = 1/2, 3/2, 5/2...), vd. các electron, proton, nơtron..., không thể có hai hạt có chung một trạng thái lượng tử, tức một hàm sóng. Nguyên lí P cho phép giải thích định luật tuần hoàn các nguyên tố, cấu trúc phân tử, tính chất hạt nhân nguyên tử. Vd. trong nguyên tử không thể có hai electron có 4 số lượng tử giống nhau. Chẳng hạn, nếu hai electron có 3 số lượng tử quỹ đạo n, l và m giống nhau (cùng một obitan) thì số lượng tử thứ tư spin (s) phải khác nhau. Vì s chỉ có thể nhận hai giá trị 1/2 và +1/2 cho nên trong một obitan chỉ có thể có tối đa 2 electron có spin ngược nhau. Từ nguyên lí này suy ra số electron tối đa của lớp n bằng 2n2. Nguyên lí do nhà vật lí Thuỵ Sĩ Paoli V. (W. Pauli; 1900 - 58) đề ra (1925).