Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PALAĐI CLORUA

(A. palladium chloride), PdCl2.2H2O. Tinh thể màu nâu sẫm; hút ẩm; tan trong nước và trong axit. Dùng làm thuốc thử để phân tích axit malic, cocain, iot và cacbon oxit (CO). Trong y học, dùng làm thuốc sát trùng. Trong công nghiệp gốm, sứ, dùng chế tạo các loại men.