Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MANGAN CLORUA

(A. manganous chloride), hợp chất tồn tại ở dạng khan (MnCl2) và dạng tinh thể ngậm nước (MnCl2.4H2O): đều có màu đỏ hồng; tan trong nước.

Trong công nghiệp nhuộm, dùng làm chất cầm màu; trong y học, dùng pha chế các dung dịch sát trùng để súc miệng; nhiều loại muối mangan được dùng trong ngành sản xuất thuỷ tinh.