Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MÁY SẮC KÍ LỎNG ÁP SUẤT CAO

(thường gọi: máy sắc kí lỏng cao áp, máy sắc kí lỏng hiệu lực cao), về nguyên lí làm việc xem mục Phương pháp sắc kí lỏng hiệu lực cao. Trong MSKLASC, pha động được đưa vào cột nhồi (pha tĩnh) dưới áp suất cao khoảng 100 - 150 at (hay 10 - 15 MPa). Nhờ MSKLASC, người ta có thể tăng hiệu suất phân tách đối với các hợp chất hoá học có hàm lượng nhỏ cỡ 10-11 - 10-9 g và rút ngắn thời gian tách từ hai hoặc ba giờ xuống còn vài phút. Những năm gần đây, MSKLASC được sử dụng rộng rãi trong nhiều phòng thí nghiệm hoá học và các cơ sở sản xuất.