Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MÁY SẮC KÍ KHÍ - LỎNG

(thường gọi: máy sắc kí khí), thiết bị dùng để phân tích định tính và định lượng một hỗn hợp chất khí hay lỏng theo nguyên lí làm việc sau đây: pha động gồm khí mang (thường là heli hoặc nitơ) cùng với mẫu (hỗn hợp khí hoặc lỏng đã hoá hơi cần phân tích) được đưa vào cột phân tích đặt trong thùng điều nhiệt. Cột phân tích có thể là cột nhồi (có đường kính khoảng 2 - 5 mm, dài khoảng 1 - 10 m và hình xoắn ốc được nhồi chất mang có diện tích bề mặt lớn tẩm chất hấp phụ), cũng có thể là cột mao quản (bằng thuỷ tinh thạch anh có chiều dài hàng chục mét được tráng bên trong một lớp chất hấp phụ). Tại đây, cùng với việc di chuyển trong dòng khí mang từ đầu cột đến cuối cột phân tách luân phiên xảy ra các quá trình hấp phụ và giải hấp của các cấu tử được phân tích trên pha tĩnh. Tùy thuộc vào sự khác biệt của hằng số cân bằng hấp phụ các cấu tử được phân tích có thời gian lưu lại trong cột phân tách khác nhau, và do đó, được dòng khí mang đưa ra khỏi cột ở những thời điểm khác nhau. Khi ra khỏi cột, mỗi khí được đetecto tiếp nhận, chuyển qua bộ phận khuếch đại rồi truyền sang bút ghi vẽ thành sắc kí đồ. MSKK - L là phương tiện phân tích thông dụng để xác định phần lớn các chất hữu cơ, kể cả các axit béo trong thực phẩm, các vật liệu sinh học, vv.