Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MÁY OXAT

(Orsat), dụng cụ dùng để phân tích hỗn hợp khí theo nguyên tắc hấp thụ chọn lọc. Chuyển hỗn hợp khí vào buret chia độ để xác định thể tích, nhiệt độ và áp suất, sau đó chuyển khí từ buret sang một số pipet đựng những dung môi có thể hấp thụ chọn lọc các hợp phần của hỗn hợp khí. Từ đó sẽ xác định lượng khí trong mỗi pipet. Phương pháp này ngày càng ít được dùng vì phức tạp và kém chính xác.