Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MÁY LỌC ÁP SUẤT

máy lọc phải dùng áp suất mới đẩy được chất lỏng cần lọc qua kết tủa không xốp hoặc màng lọc có lỗ quá nhỏ.