Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MÁY ĐIỀU NHIỆT

thiết bị để giữ cho môi trường thí nghiệm có nhiệt độ không đổi. Tuỳ theo giới hạn nhiệt độ cần thiết mà máy có thể thu nhiệt (làm lạnh) hay gia nhiệt (đốt nóng). Máy thường có rơle để đóng hay ngắt mạch điện khi nhiệt độ vượt quá hoặc xuống dưới một nhiệt độ định trước. Thuật ngữ MĐN không dùng để chỉ thiết bị làm việc ở vùng nhiệt độ cao, vd. trên 300oC.