Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MAO DẪN

hiện tượng hút (hoặc đẩy) của chất lỏng vào trong (hoặc ra ngoài) các ống mao quản, tuỳ thuộc vào chất lỏng đó thấm ướt (hoặc không thấm ướt) thành mao quản. Vd. nước bị hút vào mao quản thuỷ tinh vì nước thấm ướt thuỷ tinh, trái lại thuỷ ngân bị đẩy ra khỏi mao quản thuỷ tinh vì nó không thấm ướt thuỷ tinh. Độ MD phụ thuộc vào sức căng bề mặt chất lỏng, bán kính mao quản và góc thấm ướt (góc tiếp xúc) giữa chất lỏng và thành mao quản. Hiện tượng MD có ý nghĩa lớn trong thực tiễn. Nhờ lực MD mà vải, giấy có thể thấm ướt; cây hút chất dinh dưỡng từ đất. Trong khai thác dầu mỏ, lực MD là nguyên nhân chủ yếu hạn chế tỉ lệ thu hồi dầu (dầu bị giữ lại trong các lỗ xốp).