Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MANTAZA

(A. maltase), men thuỷ phân mantozơ thành glucozơ. Có trong men rượu, mốc, mạch nha, trong các cơ quan tiêu hoá của nhiều động vật. Thường liên kết với men amilaza.