Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MÀNG BÁN THẤM

màng chỉ cho đi qua một cấu tử trong hệ nhiều cấu tử. Vd. màng colođion chỉ cho các phân tử nước đi qua và ngăn lại các phân tử đường sacarozơ, được dùng để xác định áp suất thẩm thấu của dung dịch đường.