Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
GRINHA V.

Victor Grignard; 1871 - 1935), nhà hoá học Pháp. Năm 1901, tìm ra tác nhân Grinha RMgX (R là gốc hữu cơ, X - halogen) có khả năng phản ứng rất cao, được dùng để tổng hợp nhiều loại hợp chất hữu cơ khác nhau. Giải thưởng Nôben về hóa học [1912, cùng với Xabachiê (P. Sabatier)].