Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
GỐC TỰ DO

nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử do phân tử phân li tạo thành, thường trung hoà về điện, có một (gốc đơn) hoặc hai (gốc kép) điện tử không ghép đôi, do đó có tính thuận từ, có hoá trị tự do và rất hoạt động, vd. H., Cl., Na...., CH.3, C2H.5 ... là những GTD đơn; Ö, Së, CH2 ... là những GTD kép. Những ion có điện tử không ghép đôi thì gọi là ion GTD.