Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
GỐC ANKYL

(A. alkyl), gốc hoá trị một, được tạo thành sau khi tách một hiđro ra khỏi phân tử ankan. Công thức chung của các GA là CnH2n+1, thường được kí hiệu là R, vd. metyl CH3-, etyl CH3CH2 -, isopropyl (CH3)2CH-, vv.