Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MỰC

dung dịch hoặc huyền phù có nhiều cấu tử khác nhau nhưng bao giờ cũng có chất màu dùng để viết, đóng dấu, in. Tuỳ theo lĩnh vực ứng dụng, M được chia thành nhiều loại: Mực viết, M in lên giấy, M in lên chất dẻo.