Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MUỐI

hợp chất khi phân li tạo thành anion là gốc của một axitcation kim loại hoặc amoni. Trong thiên nhiên, M tồn tại ở dạng hoà tan trong các nguồn nước hay dưới dạng mỏ M. Công nghiệp hoá học điều chế nhiều loại M khác nhau. Tuỳ theo thành phần phân tử có các loại: M trung tính (vd. NaCl), M axit (vd. NaHSO4), M bazơ (vd. Fe(OH)Cl2, M kép (vd. KAl(SO4)2) và M hỗn hợp. M được biết từ lâu và dùng trong ăn uống, trong y học, trong công nghiệp hoá học tuỳ thuộc bản chất từng loại M.