Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MÔMEN LƯỠNG CỰC

1. MLC điện (μ) là một đại lượng vật lí đặc trưng cho mức độ phân cực của một hợp chất. Hai điện tích ngược dấu +q và -q cách nhau một khoảng cách l tạo thành một lưỡng cực và MLC được xác định bằng biểu thức vectơ  có độ dài l hướng từ điện tích âm đến điện tích dương.

Trong hệ SI đơn vị đo MLC là culông mét (C.m). Đơn vị thường dùng là D [gọi là Đơbai (Debye)]:

1D = 10-18 đơn vị tĩnh điện = 10-29 C.m.

2. MLC từ (μt) hay mômen từ của dòng điện I chạy theo chu vi của diện tích S là vectơ , vectơ có giá trị bằng diện tích S và hướng vuông góc với diện tích S theo chiều xác định bởi quy tắc vặn nút chai. Đơn vị trong hệ SI A.m2.

Mômen từ của các hạt vi mô (điện tử, nguyên tử, phân tử, vv.) thường được đo bằng đơn vị μB (manhêtôn Bo): 1 μB = 9,2731.10-24 A.m2.