Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MÔI TRƯỜNG PHÂN TÁN

một trong hai pha tạo nên hệ phân tán. MTPT là pha liên tục, không hoà tan chất trong pha phân tán và có thể chứa chất làm bền cho hệ phân tán.