Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MOL

(A. mol, mole), đơn vị lượng vật chất, đơn vị thứ bảy trong hệ đơn vị hợp pháp SI; là lượng vật chất gồm có một số tiểu phân cấu trúc bằng đúng số nguyên tử có trong 0,12 kg cacbon - 12 [con số này được gọi là số Avôgađrô, kí hiệu là NA và NA = 6,022045.1023]. Khi dùng đơn vị M, cần xác định rõ loại tiểu phân cấu trúc là nguyên tử, phân tử, ion, electron, nơtron hay gốc. Xt. Kí hiệu hoá học.