Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MINIUM

(A. minium), Pb3O4. Chất bột màu đỏ, khối lượng riêng 9,07 g/cm3. Ở nhiệt độ cao hơn 550oC bị phân huỷ, giải phóng oxi. Không tan trong nước. Dùng làm chất màu trong công nghiệp sơn.