Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MECAPTAN

(A. mercaptan, thioalcohol), những hợp chất hữu cơ chứa lưu huỳnh. Công thức phân tử giống công thức của ancol, nhưng oxi của OH được thay bằng lưu huỳnh, vd. etyl mecaptan (CH3CH2SH). Tất cả M đều có mùi thối, gây độc qua đường hô hấp; là chất kích thích mạnh.